Kamień Pomorski

Kamień Pomorski Rozsławiony szczególnie ze względu na koncerty muzyki organowej, które odbywają się corocznie w ramach Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej (czerwiec-wrzesień). Odbywają się one w zabytkowej Katedrze pod wezwaniem NMP i św. Jana Chrzciciela. Zbudowana w XII-XIII w. w stylu gotyckim, rozbudowana w XV wieku w układzie bazylikowym. Wzniesiono ją w związku z przeniesieniem tu siedziby biskupstwa zachodniopomorskiego z Wolina. Czynne tu jest również muzeum ze zbiorami sztuki sakralnej, archeologicznymi i przyrodniczymi.

projektowanie stron
186590