Trzebiatów

Trzebiatów. Miasto o bogatej i pasjonującej historii, prawa miejskie otrzymało już w 1227 roku.

Największe zabytki Trzebiatowa to:

Kościół Mariacki - wybudowany w latach 1305 - 1370. Na 2/3 wysokości znajduje się galeria widokowa, z której roztacza się piękna panorama okolicy. Przy wejściu na wieżę znajdują się trzy dzwony, z których najstarszy "Maria" pochodzi z 1515 roku. We wnętrzu Kościoła znajdują się płyty nagrobne. Jeden z nich, rodziny Arnolda Crampla z 1382 roku można zobaczyć tuż przy wejściu do kościoła.

Mury Obronne - postawione zostały w latach 1300 - 1370 posiadały obwód 2500 m. Miały one 4 bramy, 40 baszt i czatowni. Do dzisiaj pozostała tylko jedna baszta - Kaszana.

Baszta Kaszana - zwana Prochową, powstała w trakcie budowy murów obronnych. Z Basztą związana jest legenda, która mówi o tym, jak Kasza uratowała miasto przed atakiem Gryficzan.

Kaplica Św. Ducha - obecnie cerkiew prawosławna. Wzniesiona na początku XVI wieku. 13 grudnia 1534 roku odbył się w niej Sejmik Stanów Pomorskich, na którym uchwalono wprowadzenie reformacji jako religii panującej. Do 1903 roku mieściła się tu remiza straży pożarnej a następnie aula przyległej szkoły żeńskiej.

Segrafito - na ścianie narożnego budynku, od strony ulicy Zajazdowej znajduje się wykonany metodą segrafito obraz słonia. Prawdopodobnie jesienią 1639 roku przez Trzebiatów przechodził pochód ze słoniem. Fakt ten zapisano w księdze parafialnej. Segrafito stało się symbolem obecnego Trzebiatowa.

projektowanie stron
186590